ภาพบรรยากาศทำ MOU-จังหวัดภูเก็ต

Hits: 269

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 


สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กับ  
โรงเรียนกระทู้วิทยา ผอ.ปัญญา หัตถิ
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ ผอ.รมย์ชลี แก้วกลับ
โรงเรียนบ้านกะไหล ผอ.ประสิทธิ์ สงค์ขจร


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 จ.ภูเก็ต