พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) จ.ขอนแก่น

in mou
19. 01. 21
Hits: 332

สมาชิกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

สมาชิกภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
 

ร่วมกิจกรรม พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
เมือวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562