พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)

in mou
Hits: 435

สมาชิกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

สมาชิกภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
 

ร่วมกิจกรรม พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบธรรมาภิบาล แห่งแรกในประเทศไทย
เมือวันที่ 23 มกราคม 2562 
ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
99 ชุมชนเพชรปทุม ซอย 4 ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000
โทร 02 581 6047