ภาพบรรยากาศทำ MOU_1

Hits: 881

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

โรงเรียนธรรมาภิบาล ต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทย

ระหว่าง
สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
โดย พลเอก จรัล กุลละวาณิชย์
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
ศ.พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิถี
กับ
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
โดย มีนายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน