รายชื่อสมาชิกรายปีที่ทำบัตรแล้ว(page2)

Hits: 369

 

item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
51 3026200328 น.ส. วสุนันท์   บูรณะ
Miss. Vasunan  Burana 
นครราชสีมา    

52

6226100110  นาย ชัยมงคล   แก้วทองคำ
Mr. Chaimongkhon  Kaeothongkham
กำแพงเพชร    
53 1126200711 นาย ไทย  แสนยากุล
Mr. Thai  Sanyakul 
สมุทรปราการ    
54    6326200325 น.ส. สิริพัค  ปานเกิด
Miss  Siripak  Pankerd 
ตาก     
55    6226200313 สุชาติ  โพธิ์ขอม
Mr. Suchat   Pokhom
กำแพงเพชร    
56    4626200326 รัตนาวลี  ไชยสาส์น
Mrs. Ratanawalee  Chaiyasan
กาฬสินธุ์    
57 3326200210  นาย เจริญเกียรติ อรรคบุตร
Mr. Jaroenkiat  Akabut
ศรีษะเกษ    
58   6626200520  น.ส. ปรินธร บทมูล
Miss Parintorn  Boutmool
พิจิตร     
59   1126200822  นาง ปราชญาพันธุ์  แสนยากุล
Mrs. Patchayaphan  Sanyakul
สมุทรปราการ    
60    1026204013 นาย อานุภาพ กำไลทอง
Mr. Anupap  Kamlaitong
กรุงเทพ    
61  4826200126 น.ส. นูรไอร์ดา  บัวนา
Miss Nur Aida   Buana
นครพนม     
62    9526200118 นาย มักตา  โดหะ
Mr. Makta  Doha
ยะลา    
63    7026200726 นาง ณิชชภา   ธนปุลพัชร
Mrs. Nitchapha   Thanapunlaphat
ราชบุรี    
64    5026200229 นาง มณี อินต๊ะแก้ว
Mrs. Manee   Intakeaw
เชียงใหม่    
65    4726200216 นาย ปีเตอสัน  แขพิมพันธุ์
Mr. Peterson  Kaaphimphan
สกลนคร    
66   3326200321  น.ส. ชุติมา  พรมประดิษฐ์
Miss Chutima Prompradit
ศรีษะเกษ     
67  5426200325 น.ส. ณัฐ์ชภัทร  อินประชา
Miss Natchaphat  Inpracha
แพร่     
68    9326200227 นาง สิริลักษณ์  เรณูมาศ
Mrs. Sirilak Ranumas
พัทลุง     
69    1426200118 นาย สุรชาติ   ไชยพิศ
Mr. Surachart  Chaiyapit 
พระนครศรีอยุธยา    
70  6426200225 น.ส. ธนัชชา  พุกนุ่น
Miss Thanatcha   Phuknun
สุโขทัย    
71   4026200319  นาย มุสตาฟา  กสิวรรณ์
Mr. Mustafa   Kasiwan
ขอนแก่น    
72   5026200320 นาง กมลพร   วงศ์พันธุ์เสือ
Mrs. Kamolporn  Vongpunsuer
เชียงใหม่    
73   1026204124  นาง กาญจนา  หล่อเหลี่ยม
Mrs. Kanchana    Loliam
กรุงเทพ    
74    5726200520 นาง วรินันท์   วันชัย
Mrs. Rawinan  Wanchai
เชียงราย    
75    3026200429 นาง สมพร  แกล้วกล้า
Mrs. Somphon Kaeokla
นครราชสีมา    
76  9626200129 นาง กอบ   คงแสง
Mrs. Kob   Khongsaang
นราธิวาส    
77    6326200416 นาย ณัฐวัฒน์  กันปล้อง
Mr. Natwatn  Kanplong
ตาก    
78  5726200419 นาย ประทิน  เปล่งสว่าง
Mr. Prathin    Plengsawang
เชียงราย    
79    4726200317 นาย คงทน  แก้วก่า
Mr. Kongton   Kaewka
สกลนคร    
80   9626200210 นาย มะยูโซะ   เจ๊ะแฮ
Mr. Mayusoh   Chahae
นราธิวาส    
81   3026200520 นาง จิดาภา สารศิริ
Mrs. Jidapa  Sansiri
นครราชสีมา    
82      9626200321 นาง สุจิตรา  อาแว
Mrs. Suchitra   Arwae 
นราธิวาส    
83  9626200422  น.ส. อารายา  ยีระ
Miss  Araya   Yeera
นราธิวาส    
84   5426200416 นาย สุทธิศักดิ์   หมายชม
Mr. Sutthisak  Maichom
แพร่    
85   5426200527 นาง อรุณี   หมายชม
Mrs. Aruni   Maichom
แพร่    
86  7026200827 นาง พนิดา   วัชรสินธุ์
Mrs. Panida   Watcharasin
ราชบุรี    
87   9626200523 น.ส. นูรีดา   อีซอ
Miss Nurida    Esor
นราธิวาส    
88  9526200522  น.ส. นัจมีย์  กาเร็ง
Miss Natchamee  Kareng
ยะลา    
89     7426200327  น.ส. ปติญา  เตชาบวรฉัตร
Miss Patiya  Techabowonchat
สมุทรสาคร    
90  6426200326 นาง ธนาภา  นุ่มนิ่ม
Mrs. Thanapa   Numnim
สุโขทัย    
91  6426200427  นาง กานดา  ปุ่นจ้อย
Mrs. Kanda  Punjoi
สุโขทัย    
92  6426200528 นาง สายชล  เกลี้ยงสี
Mrs. Saichon  Kliangsee 
สุโขทัย    
93     6426200629 นาง วันเพ็ญ เงินนา
Mrs. Wanphen   Ngoenna
สุโขทัย    
94     9626200614 นาย มามะเปาสี  ลอหะ
Mr. Mamapaosee  Loha
นราธิวาส    
95   6726200117  นาย ออมสิน  ทรายเทียมทอง
Mr. Omsin  Saithiamthong 
เพชรบูรณ์     
96     6726200228  นาง วรรณจิต  ทรายเทียมทอง
Mrs. Wanajit  Saithiamthong
เพชรบูรณ์    
97     9626200715 นาย อีดือเร๊ะ  บาซา
Mr. Eduereh  Basa
นราธิวาส    
98  9626200816 นาย แก้ว คงแสง
Mr. Kaew  Kongsang
นราธิวาส    
99     9526200219 นาย มะรอบี  ลีปะ
Mr. Marobee  Leepa
ยะลา    
100  9526200310  นาย สะตอพา   จูนอ
Mr. Satorpha  Junor
ยะลา    


รายชื่อสมาชิกรายปี ต่อ หน้าที่3


บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่  ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป  
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล) สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร   อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)