นายปัฐทชาพัทธ์  ศรีระวีนนท์   แจ้งลาออกจากประธานสมาชิกสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562