กรรมการสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

Hits: 84

ขอแสดงความยินดีกับ  พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 
ได้รับอีกตำแหน่งครับ  เป็นกรรมการสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก (กรกฎาคม 2562)