โครงการสู่มหาวิทยาลัยธรรมาภิบาล


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  ได้เดินทางไปบรรยาย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามโครงการสู่มหาวิทยาลัยธรรมาภิบาล