ทำบุญวันคล้ายวันเกิด_พลเอก ดร.กิตติศักดิ์

18. 04. 20
Hits: 425


วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๙ น.  พระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ทำพิธิเบิกเนตรพระแก้วมีบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ ๗๒ ปี พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ( เลขาธิการสมาคมธรรมาภิบาล ) ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)   โดยมี  สมาชิกสมาคมธรรมาภิบาล, ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ เพื่อนๆ และญาติพี่น้อง  ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน ๘๒ รูป  

 


ภาพด้านล่างต่อไปนี้สามารถแตะที่ภาพเพื่อขยายเป็นขนาดจริง 
และสามารถบันทึกภาพได้ (ในคอมพิวเตอร์ คลิกขวาเลือก save image as...)
ในมือถือเมื่อแตะภาพแล้ว ด้านบนภาพ  จะมีสัญลักษณ์  บันทึกภาพ