ทุจริตคอร์รัปชั่นกับหลักธรรมาภิบาล

Hits: 73
หยุดทุจริตคอร์รัปชั่นต้องสร้างภูมิคุ้มกันสังคม
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
กรุณาเปิดคลิปนี้ด้วยครับ ถ้าเห็นด้วยช่วยกันแชร์
ถ้าสนใจมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยหลักคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล

 

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ---เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล/เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ/นายกสมาคมศิษย์วัดพระเชตุพนฯ/ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ราชบัณฑิตสภา/นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ/ วปอ.41/