งานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 


งานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และถวายราชสดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย
เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน/วิภาวดีรังสิต ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม เวลา ๙:๐๐ น.
พลเอกจรัล เป็นประธานวางพวงมาลา  ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 


 ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62  ในงานปลูกต้นรวงผึ้ง  ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่10
มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิชัย โตวิชญ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิชินนบัญชร องค์กรสาธารณประโยชน์ นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางกรุณาพร รีลี่ย์ ประธานสหพันธ์คนดนตรีแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ซึ่งการจัดงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และถวายราชสดุดีบูรพมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ และแสดงความจงรักภักดีของประชาชน และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบูรพมหากษัตริย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้รู้จักอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญอันเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยและบูรพมหากษัตริย์
จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-20.00 น. ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 085-246-6696