ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง”ธรรมาภิบาลของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ณ ห้องประชุมทวาราวดี โรงแรมไมด้าแกรนด์ จังหวัดนครปฐม

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและข้าราชการให้การต้อนรับ

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 http://www.khaochad.com/235412?r=1&width=1366