Print
Hits: 153

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 


สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กับ  
โรงเรียนกระทู้วิทยา ผอ.ปัญญา หัตถิ
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ ผอ.รมย์ชลี แก้วกลับ
โรงเรียนบ้านกะไหล ผอ.ประสิทธิ์ สงค์ขจร


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 จ.ภูเก็ต
mou-phuket001.jpg mou-phuket002.jpg mou-phuket003.jpg

mou-phuket004.jpg mou-phuket005.jpg mou-phuket006.jpg

mou-phuket007.jpg mou-phuket008.jpg mou-phuket009.jpg

mou-phuket010.jpg mou-phuket011.jpg mou-phuket012.jpg

mou-phuket013.jpg mou-phuket014.jpg mou-phuket015.jpg