สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม

Hits: 95

 ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
นายกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
พร้อมด้วยคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิก
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทาง ททบ.๕ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62อยู่หัว