ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
นายกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
พร้อมด้วยคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิก
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทาง ททบ.๕ เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 62อยู่หัว