เมื่อ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน (นายก สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล-สภธ.) , พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ (เลขาธิการ) พร้อมตัวแทนคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพร ที่ ททบ.5 และออกอากาศในวันเดียวกัน ในเวลา 16:30-17:30 น. ในวโรกาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว