รายชื่อสมาชิกรายปีที่ทำบัตรแล้ว(page4)

Hits: 284

 

item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
151   1026206922 นาง สุธีรา  โดมดอกฟ้า
Mrs. Sutheera  Domdokfar
กรุงเทพ    
152      1026207013 นาย กฤษฏา  โดมดอกฟ้า
Mr. Krisda  Domdokfar
กรุงเทพ    
153      5726200621 น.ส. วราภรณ์  จินะสี
Miss  Waraphon  Jinasi
เชียงราย    
154      5726200722 น.ส. วรินทร์พร สายธารนิมิต
Miss Warinpron  Saitannimit
เชียงราย    
155    5726200813 นาย ชัยวร จันทร์ใจ
Mr. Chaiworn  Janjai 
เชียงราย    
156      5226200423 นาง กาญจนา  วางเชิง
Mrs. Kanjana   Wangchoeng 
ลำปาง     
157   5226200524  นาง รัตนา เกิดเวียงใหม่
Mrs. Rattana  Koedwiangmai
ลำปาง     
158     5226200625 นาง สมพิศ วงค์คำ
Mr. Sompit  Wongkham
ลำปาง     
160   8026200626  น.ส. กานต์พิชชา  ภุมศรี
Miss Kanpissha  Pumsri
นครศรีธรรมราช    
161     1326200127 นาง มนันรัชต์  ธนกรพรสีห์
Mrs. Mananrat   Tanakonphonsee
ปทุมธานี     
162     1326200228 น.ส. วลัยลักษณ์  เหล่าอัครณี
Miss Walailuck  Laoakkarani
ปทุมธานี     
163   1326200319 นาย คมเดช  โตหงษ์ทอง
Mr. Komdech  Tohongthong
ปทุมธานี     
164   1326200612 นาย เอกกร  พุ่มไสว
Mr. Ekkorn   Poomsawai
ปทุมธานี     
165   1326200723 น.ส. เทส  เนื่องอุบล
Miss Test  Noungubon
ปทุมธานี     
166   1326200814 ร.ต.ท. สมศักดิ์  เมืองใจ
Pol.Lt. Somsak   Moungchai 
ปทุมธานี     
167   3126200521 น.ส. อาทิตยา  เมฆชุ่ม
Miss  Arthittaya  Makchum
บุรีรัมณ์    
168   3126200622 นาง นารี  เบื้องบน
Mrs. Nalee Buangbon
บุรีรัมณ์    
169   3126200723 นาง อบ  สิงห์วงค์
Mrs. Op Singwong
บุรีรัมณ์    
170   1226203620  น.ส. ณัฐวดี  เศรษฐ์วิกรานต์
Miss Natwadi   Setwikan
นนทบุรี    
 171   1226203711  นาย  ศักรินทร์  ทิพย์เนตร
Mr. Sakkarin  Tipnet
นนทบุรี     
178   5426200618  นาย วรมัน แข็งขัน
Mr. Woraman  Khaengkhan
แพร่    
179    5426200729 นาง ปิ่นอนงค์ สบายสุข
Mrs. Pinanong Sabaisuk
แพร่     
180   5426200820 นาง เกศศิณี  ยวงแก้ว
Mrs. Ketsini   Yuangkaeo
แพร่    
181   7026200928  นาง บุปผา   ด่านสุวรรณ
Mrs. Buppha   Dansuwan
ราชบุรี     
182   7026201019 นาย กิตติคม  เหรียญทอง
Mr. Kittikom  Rientong 
ราชบุรี     
183   7026201120 นาง จารวี  เหรียญทอง
Mrs. Jarawee  Rientong
ราชบุรี     
184   7026201211 นาย อภิชา  ธนปุลพัชร
Mr. Apicha   Thanapunlaphat
ราชบุรี     
185   3026200611  นาย กฤตชัย  หอมพามา
Mr. Kritchai   Hompama
นครราชสีมา    
186    3026200712  นาย ศตวรรษ  น้อมมนัส
Mr. Satawat   Nommanat
นครราชสีมา     
187   3026200823  นาง นงเยาว์   น้อมมนัส
Mrs. Nongyao  Nommanat
นครราชสีมา     
188   6226200424 นาง รัตนะ  ห้อยพรมราช
Mrs. Rattana  Hoiphrmrat
กำแพงเพชร    
189    6326201022  นาง ณภัทร์  นุสิทธิ์
Mrs. Naphat  Nusith 
ตาก     
190    6326201123 น.ส. ดอกอ้อ  สมศรี
Miss Dokor  Somsri
ตาก      
191    6326201214 นาย ศุภกฤต  บุญจินนา
Mr. Suphakrit  Bunjinna
ตาก      
192     6326201315 นาย สุทน  ใจคำ
Mr. Suthon  Jaikham 
ตาก      
193   8226200114 นาย อามีซี  วาแม   
Mr. Ameezee   Wamae
พังงา    
194   2026200711 นาย อุทัย  เอนกรัตน์ 
Mr. Authai  Anekrat
ชลบุรี    
 195     9426200410  นาย มอฮามัด  ปูเตะ
Mr. Mohamad  puteh
ปัตตานี     
196   9326200328 น.ส. พิทยาภรณ์  แก่นทอง
Miss Pittayaporn  Keanthong
พัทลุง    
197     1026207225 นาง จินตนา  แก้วเนตร
Mrs. Jintana  Kaewneat
กรุงเทพ    
198   1026207417 นาย ศักดิ์ชัย  พิมพ์ตระกูล
Mr. Sakchai  Pimtagoon
กรุงเทพ    
199     9626202917 นาย มะอีลา  อาลี
Mr. Ma-e la    A-lee
นราธิวาส    
200     9626203018 นาย มาหามะรูดี  นาแซ
Mr. Mahamarudee  Nazae
นราธิวาส    

 

รายชื่อสมาชิกรายปี ต่อ หน้าที่5  บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่ ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป 
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล) สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร  อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)