รายชื่อสมาชิกรายปีที่ทำบัตรแล้ว(page3)

Hits: 334

 

item ภาพ รหัสสมาชิก ชื่อ-นามสกุล จังหวัด(ตามบัตรประชาชน) ที่อยู่ปัจจุบัน อื่นๆ
101   9526200421  นาง มารีเยาะ   จูนอ
Mrs. Mareeyoh   Chuno
 ยะลา    
102    9526200623 นาง สีตีมารีแย  กาโฮง
Mrs. Sitimareeyae  Kahong
 ยะลา    
103    9626200927 น.ส. นิโซเฟีย   นิแม
Miss Nisofiar Nimae
 นราธิวาส    
104    9626201028 น.ส. ยูลัยฟะห์  ยาโก๊ะ
Miss Yulaifah  Yakah
 นราธิวาส    
105    9626201119  นาย พีรพล  ดือเลาะ
Mr. Peeraphol  Delah
 นราธิวาส    
106    9626201210  นาย อันวา  มะลี
Mr. Anwa   Ma-lee
 นราธิวาส    
107    9626201321  น.ส. จิตติมา   ชาจิตะ
Miss Chittima   Chajita
 นราธิวาส    
108   9626201422 น.ส. มารีฮา  บินตาเหร์
Miss Mareeha  Bintahe
 นราธิวาส    
109   9626201523 นาง หาสือนะ  ดาโอ๊ะ
Mrs. Hasuenah   Da-oh
 นราธิวาส    
 110    9626201624 น.ส. ซานียะ  ดาโอะ
Miss Saneeyah   Da-oh
 นราธิวาส    
111   9626201715  นาย ไบฮากี แมทาลง
Mr. Baihakee   Maethalong
 นราธิวาส    
112   9626201826 น.ส. วันอาชีละห์  ตุแวสุหลง
Miss Wan-aseelah  Tuwaesulong
 นราธิวาส    
113   9626201927  น.ส. รุสซียะห์  เจ๊ะดอเล๊าะ
Miss Russiyah  Chedoloh
 นราธิวาส    
114    9626202028  นาง รอฮานิง  บินอาลี 
Mrs.  Rohaning  Binalee
 นราธิวาส    
115    9626202129  น.ส. สน๊ะ  ปิ
Miss Sanah  Pi 
 นราธิวาส    
116    9626202220 น.ส. รอซือนะ  ยูนา
Miss  Rosenah   Yuna
 นราธิวาส    
117    9626202311  นาย เจ๊ะอุสมาน วงศ์วานโต๊ะขุน
Mr. Che-usman Wongwantohkhun
 นราธิวาส    
118    9626202422 นาง  อาอีเซาะ  วงศ์วานโต๊ะขุน
Mrs. Ar-esoh Wongwantohkhun
 นราธิวาส    
119    9626202513 นาย ชยศพล  รัตนะ
Mr. Chayotsaphon   Ratana
 นราธิวาส    
120     9626202624 นาง พาตีเม๊าะ   ดาโอ๊ะ
Mrs. Pateemoh  Daud
 นราธิวาส    
121     9626202725 นาง บุญยิ่ง  คงแสง
Mrs. Boonying  Kongsaeng
 นราธิวาส    
122     9626202816 นาย ยา  ลีวาเมาะ
Mr. Ya  Leewamoh 
 นราธิวาส    
123    7326200629  นาง นิตยา  บุตรอ่อน
Mrs. Nittaya  Buton
 นครปฐม    
124    4726200428 นาง กมลชนกสรณ์  กางทอง
Mrs. Kamolchanoksorn  Kangthong 
 สกลนคร    
125    4726200519 นาย ชัยบูรณ์ศิริ  โคตะมา
Mr. Chaibunsiri  Kho-tama 
 สกลนคร    
126   4026200420 นาง สนม  ผาโพธิ์
Mrs. Sanom  Phapho
 ขอนแก่น    
127   3426200211 นาย วีระพล จันทร์เขียว
Mr. Veeraphon  Chankhiae
 อุบลราชธานี    
128   5326200323 นาง เดือน  การินตา
Mrs. Duan  Karinta
 อุตรดิดถ์    
129    1426200229 นาง นิดารัตน์  ไกรนรา
Mrs. Nidarrat  Kainara
พระนครศรีอยุธยา     
130    8426200217  นาย พรชัย แดงสว่าง
Mr. Pornchai  Dangsawang
สุราษฎร์ธานี    
131    2126200126  นาง ณปภัช  สำเร็จ
Mrs. Napapatch  Samret
ระยอง    
132    9426200218 นาย นัสรี   กางา
Mr. Nasree   Ka-nga 
ปัตตานี     
133    6726200329 น.ส. ฐนิต   ฝากสูงเนิน
Miss Thanit  Faksungnoen
เพชบูรณ์    
134    3426200322  น.ส. สิรินภา  จันทร์เขียว
Miss  Sirinapa   Chankhiaw
อุบลราชธานี    
135   9426200319 นาย  ฟารุดดีน  อูเซ็ง
Mr. Faruddin   Useng
ปัตตานี     
136   2426200129 นาง อุไร  สิริกุล
Mrs. Urai  Sirikul
ฉะเชิงเทรา    
137   1926200225 นาง นงเยาว์  แผ่นคำ
Mrs. Nongyaow  Pankum
สระบุรี    
138    6326200517  นาย ชัยณรงค์   โพธิ์เนียม
Mr.  Chainarong   Phoniam
ตาก    
139    6326200628 นาง  กัญภาพร  โพธิ์เนียม
Mrs. Kanphaporn   Phoniam
ตาก    
140    6326200719 นาย สิงห์คำ  ท้าวอิสระกุล
Mr. Singkham   Thaoisarakul
ตาก     
141    6326200820  นาง ปรัสรา  แก้วจันทร์เพชร
Mrs. Paratsara  Kaeochanphet
ตาก     
142   6326200911 นาย เทียม  แก้วจันทร์เพชร
Mr. Thiam  Kaewchanpech
ตาก    
143    6426200720 นาง  อุษา  เป้ก้า
Mrs. Ausa   Peka
สุโขทัย    
144    6426200821 นาง กัญญา สนองบุญ
Mrs. Kanya  Sapmueang
สุโขทัย    
145   1026205922 นาง อมรรัตน์ ภู่ยธิกุล
Mrs. Amornrat  Phuyatikul 
กรุงเทพ    
146   1026206023 นาง ธนภร  สิริกนกไชย
Mrs. Thanaporn  Sirikanokchai
กรุงเทพ    
147   1026206124  นาง อัชฉรา จิตต์พุทธคุณ
Mrs. Achara  Jitputhakun
กรุงเทพ     
148   1026206225  น.ส. วัชรินทร์  แซ่หลี
Miss  Watcharin  Sae-lee
กรุงเทพ     
149   1026206326 นาง ปิยกุญช์   บุญสวาสดิ์
Mrs. Piyakul  Budsaward
กรุงเทพ    
150   1026206417 นาย เฉลิมเกียรติ  สิขิวัฒน์
Mr. Chalermkiat  Sikiwat
กรุงเทพ    

 

รายชื่อสมาชิกรายปี ต่อ หน้าที่4


บัตรสมาชิกจะอยู่ที่สำนักงานสมาคม ชั้น 11 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เขตบางกอกใหญ่  ท่านที่มีรายชื่อแต่ยังไม่ได้รับบัตร  สามารถรับได้ในวันประชุมครั้งถัดไป 
หรือ กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียน (คุณ POR/คุณ Onjira ในห้องไลน์ธรรมาภิบาล) สมาชิกที่ได้กรอกใบสมัตร รวมทั้งชำระเงินแล้ว แต่ยังไม่มีรายชื่อออกบัตร   อาจเป็นเพราะเอกสาร หรือรูปถ่าย ยังไม่ครบ หรือเอกสารตกหล่น (กรุณาแจ้งฝ่ายทะเบียนอีกครั้ง)