ติดต่อ

18. 03. 30
Hits: 100

เจ้าหน้าที่ จิตอาสา สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล (สำนักงานใหญ่กรุงเทพ) ที่สามารถสอบถามรายละเอียด ในเบื้องต้น (ติดต่อฝ่ายอื่นๆ เป็นกรณีๆ)

   
นางกุลพรขวัญ  ธัญเพชราวัจน์  (ปอ)   
* เหรัญญิก 

โทร...084-4654615
แจ้ง การโอนเงินเพื่อ  เป็นค่าทำบัตรสมาชิก/บริจาคทำบุญ/
สมทบทุนเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เพื่อออกใบเสร็จให้ท่าน
(กรุณาเก็บสลิป/ใบโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน)

   
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด  (อร)
* ผู้ช่วยเหรัญญิก 

โทร... 081-6329566
ประสานงานแทน/ช่วยเหรัญญิก

 

นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์ (วุฒิ)

* นายทะเบียน 
โทร...099-6109135  
สอบถามเรื่อง บัตรสมาชิก ใบประกาศ เว็บไซต์
และงานเอกสารที่เกี่ยวกับสมาชิก