นางอรวัสสา  ฉัตรเพชรา  ได้ลาออกจากตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรคไทยศรีวิไลย์  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2562