สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอรวัสสา(ปอ)

Hits: 44
ร่วมแสดงความยินดีกับ
นางอรวัสสา(ปอ) ฉัตรเพชรา 
กรรมการและเหรัญญิกสมาคมฯ
และลูกชาย ที่ได้รับรางวัลคุณแม่และลูกกตัญญูดีเด่น
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 62
โดยมี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ (บุตรชายคนโตของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่)
เป็นผู้มอบรางวัล ณ.สวนลุมรัชดา ไนท์บาซ่า