ร่วมแสดงความยินดีกับ
นางอรวัสสา(ปอ) ฉัตรเพชรา 
กรรมการและเหรัญญิกสมาคมฯ
และลูกชาย ที่ได้รับรางวัลคุณแม่และลูกกตัญญูดีเด่น
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 62
โดยมี เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ (บุตรชายคนโตของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่)
เป็นผู้มอบรางวัล ณ.สวนลุมรัชดา ไนท์บาซ่า