Print
Hits: 141


สมาชิกสมาคมภาคึเครือข่ายธรรมาภิบาล
และ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

ศ.พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิถึ

เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาล และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี ประธานในพิธี
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมวายุภักษ์
ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 

dr-kartae1.jpg dr-kartae2.jpg dr-kartae3.jpg

dr-kartae4.jpg dr-kartae5.jpg dr-kartae6.jpg

dr-kartae7.jpg