สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

ดร.เพียงฤทัย รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ

Hits: 148


สมาชิกสมาคมภาคึเครือข่ายธรรมาภิบาล
และ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

ศ.พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิถึ

เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมภิบาล และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี ประธานในพิธี
ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมวายุภักษ์
ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ