สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

รางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ-ดร.บวรพรรณ

Hits: 96

สมาชิกสมาคมภาคึเครือข่ายธรรมาภิบาล และ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ  

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
จากสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้เข้าเฝ้าฯและรับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในวันที่ 12 สิงหาคม 62
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ

ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ ภรรยา พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ(เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
และอุปนายกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล)

มีบุตรชาย 2 คน สำเร็จ ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(อินเตอร์)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)