สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

เสธอู๊ด บรรยายที่จังหวัดศรีสะเกษ

Last Updated: 12 September 2019
Hits: 136

ประมวลภาพ  โครงการอบรมความรู้กฏหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเข้าถึงกรรมการยุติธรรม ณ.จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

ขอแสดงความขอบคุณ  นายประเสริฐ บุญท้าว ...นายก สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล จ.อุบล (ภาพด้านซ้าย)  และนายไสว
ที่เดินทางจากจ.ศรีษะเกศ  เพื่อมาให้การต้อนรับในงานอย่างอบอุ่น