ประมวลภาพ  โครงการอบรมความรู้กฏหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเข้าถึงกรรมการยุติธรรม ณ.จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

ขอแสดงความขอบคุณ  นายประเสริฐ บุญท้าว ...นายก สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล จ.อุบล (ภาพด้านซ้าย)  และนายไสว
ที่เดินทางจากจ.ศรีษะเกศ  เพื่อมาให้การต้อนรับในงานอย่างอบอุ่น