สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

บรรยายเรื่องธรรมาภิบาล(อุดรธานี)

Last Updated: 21 November 2019
Hits: 70

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์รัฐประเสริฐ บรรยายเรื่องธรรมาภิบาล ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ คนดีมีคุณธรรม โดยสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ณ.ยูดีกรีนวิลโฮเทล จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562