สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

สวดอภิธรรม-พล.อ.อ.กำธน

Last Updated: 05 October 2019
Hits: 18

เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2562 
พลเอกจรัล กุลละวณิชย์---นายกอาวุโส สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ---อุปนายก คนที่๑ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต
โดยมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 62 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จพระราชดำเนินฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรฯ และพระราชทานสวดพระอภิธรรม 7 วัน บำเพ็ญกุศล 50 วัน และ 100 วัน และรอพระราชทานเพลิงตามลำดับ