สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

กำหนดการประชุมสมาคมฯ ครั้งถัดไป   วันพุธที่  6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 9.30-12.00 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTech) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

สวดอภิธรรม-ศ.สวาท เสนาณรงค์

Last Updated: 05 October 2019
Hits: 28ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 62 เวลา 18.00 น. ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี (ศาลา 3)
ถนนทหาร ท่าน้ำเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล โดย พลอากาศตรีนายแพทย์ ไกรสร วรดิถี เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ  เข้าร่วมสวดอภิธรรม
ศาสตราจารย์สวาท เสนาณรงค์  พี่สาว ของ ท่านอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9) ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
*ศาสตราจารย์สวาท เสนาณรงค์  ยังเป็นคุณป้าภรรยาพลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
รายชื่อผู้เป็นตัวแทน


ศ.(พิเศษ) ดร.เพียงทัย วรดิถี  (เลขาสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล)
พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
พลเอกสมโภชน์ นนทชัย
พันเอก สฤษดิ์ ห เพียรเจริญ
นายเขมภณ ฉัตรวิทยา
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด
นางสุภา ตรีทิพย์มาศ
นางสุภาพร เลิศสินธนากร
นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์