สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

สมาชิก ncgg ทะยอยร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Last Updated: 12 September 2019
Hits: 157


สมาชิกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
ทะยอยรวบรวมบริจาคเงินและ สิ่งของที่จำเป็น
เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กับผู้ประสบอุทกภัย
 
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ทะยอยปรับปรุงเพิ่มเติมรายชื่อต่อเนื่อง)

 

1. ดร.ชญาธร-คุณกิตติพงษ์ จำนวน 1,000 บาท และสิ่งของ
2. ศ.ดร.เพียงฤทัย วรดิถี จำนวน 2,000 บาท  และสิ่งของ
3. ดร.เลิศสิน ฤกษ์ศุภพิพัฒน์ ร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาท และสิ่งของ
4. ดร. รักชาติ สุขเปรม ประธาน สมาพันธ์สื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน ร่วมบุญบริจาค 1,000 บาท และสิ่งของ
5. พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ร่วมสมทบทุน 2,000 บาท
6. อุบล ทองมิ่ง บริจาคสิ่งของ
7. นายปรมัตถ์ อ่อนบ้านแดง จำนวน 500 บาท
8. นางจิดาภา เปาหลิ่งหลี้ จำนวน 2,000 บาท
9. ศ. ดาโต๊ะ สรี ดร. สัมพันธ์ รัฐแพทย์ 3,000 บาท
10. พระธนิต ญาณวีโร  2,000 บาท
11. พ.ต.อ.ดร.สุริยะ ประภายสาธก  500 บาท
12. ดร.จินดา ค้าวรรธนะกูล 1,000 บาท
13. ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์  1,000 บาท 
14. คุณประเสริฐ  บุญท้าว    1,000 บาท
15. กฤษรชฎะชตญว์ กฤตพิพัฒนโภคิน  5,000 บาท
16. ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน (นายกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล)  5,000 บาท
17. นายเขมภณ ฉัตรวิทยา บริจาคสิ่งของ
18. ณรามิล วิชณุซัน คุ้มรักษ์ บริจาคสิ่งของ

ท่านที่แจ้งบริจาคสิ่งของ หรือท่านที่จะบริจาคเพิ่มเติม ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
จะรับสิ่งของบริจาค  และเงินสด (สำหรับท่านที่ไม่สะดวกโอน)
ที่สำนักงานสมาคม   วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (SiamTec)  เวลา 9.30 น.-12.00 น.

ขออนุโมทนา สาธุ มา ณ.ที่นี้
ผู้ประสงค์ร่วมบริจาค กรุณาโอนเข้าบัญชีสมาคมเท่านั้นชื่อบัญชี:  สมาคม ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด มหาชน
0017 สาขา ท่าพระ
เลขที่บัญชี  017-268093-0

และแจ้ง/ติดต่อ ส่งสลิปการโอนเงิน ในกลุ่ม Line สภธ. 


*น.ส.อรจิรา ผาดเกิด ---ผู้ช่วยเหรัญญิก , นางสุภัคพิชญา  เที่ยงหิรัญมณี---- กรรมการ (ผู้รวบรวมรายชื่อ)
*ทรงวุฒิ  อภิชนาพงศ์ ---นายทะเบียน ส่วนกลาง สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ...(ผู้รวบรวม /ปรับปรุง เว็บไซต์)