ภาพการ ร่วมใจ ร่วมศรัทธา ร่วมงานปลูกต้นไม้มหามงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  ณ วัดถ้ำเขาเขียว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกต้นไม้  พร้อมมอบใบ certificate
รู้จักต้นรวงผึ้งคลิกที่นี่