สัญลักษณ์และบัตร

ตราสัญญลักษณ์ บัตรสมาชิก หนังสือ สัญญลักษณ์มือ 
ทั้งนี้รวมถึงเพลงที่พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ แนะนำให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ 

คือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน และเพลงคุณธรรมสี่ประการ 
(ซึ่งสามารถค้นหาจาก YouTube)

งานประชุม

นอกจากมีการประชุมสมาชิก ที่สาขาหลักทุกเดือนแล้ว
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ยังมีการประชุมย่อยทุกวันอังคาร
นอกจากนี้ เรายังมีการประชุม อบรม บรรยาย ทั่วประเทศ

ผู้นำคณะกรรมการ

นายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ทุกท่าน
สามารถสลับสับเปลี่ยนภาระหน้าที่ ตามกาละเวลา ตามวาระ ที่เหมาะสม
ไม่มี อัตตา...

ร่วมปลูกต้น รวงผึ้ง ที่วัดถ้ำเขาเขียว

Hits: 244

ภาพการ ร่วมใจ ร่วมศรัทธา ร่วมงานปลูกต้นไม้มหามงคลประจำรัชกาลที่ ๑๐

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  ณ วัดถ้ำเขาเขียว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปลูกต้นไม้  พร้อมมอบใบ certificate
รู้จักต้นรวงผึ้งคลิกที่นี่