หนึ่งในนายพลธรรมาภิบาล  ที่่อาจหาญท้า...กล้าชน
ไม่สน ใคร ใจทุจริต            ที่มุ่งคิดแลครุ่น...ตุ๋นต้ม
    เลี่ยงกฏโกหกพกลม      เกรงใจพาชาติจม... มานักแล้ว