หนึ่งในนายพลธรรมาภิบาล  ที่่อาจหาญท้า...กล้าชม
ไม่สน ใคร ใจทุจริต            ที่มุ่งคิดแลครุ่น...ตุ๋นต้ม
เลี่ยงบาลีโกหกพกลม    เกรงใจพาชาติจม... นักแล้ว