วันพฤหัสที่ 5 เมษายน 2561  สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิยาล มีพิธีรดน้ำพระ และรดน้ำดำหัว และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาศ วันสงกรานต์ 
โดยมี  พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ , ศ.ศรีศักดิ์ จามรมาน,  รศ.ดร. นรีวรรณ จินตกานนท์, พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ  และผู้ใหญ่อีกหลายท่าน
ร่วมกันให้พรสมาชิก  ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชั้น 4

พร้อมกับ เป็นการประชุมครั้งที่ 3/61 ของสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล  (นับเป็นการนัดประชุมใหญ่ ประจำปี)   


ภาพด้านล่างต่อไปนี้สามารถแตะที่ภาพเพื่อขยายเป็นขนาดจริง
และสามารถบันทึกภาพได้ (ในคอมพิวเตอร์ คลิกขวาเลือก save image as...)
ในมือถือเมื่อแตะภาพแล้ว ด้านบนภาพ  จะมีสัญลักษณ์  บันทึกภาพ