นาย อำพล เสนาณรงค์  
(องคมนตรี ในรัชกาลที่ ๙)

* ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร

* ประธานที่ปรึกษา สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล


พลเอกจรัล กุลละวณิชย์   
Gen. Charan Kullavanijaya

* นายกอาวุโส สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

ประวัติพลเอก จรัล 
th.wikipedia.org วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน

Prof.Dr. Srisakdi Charmonman

* นายกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล  พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
 
Gen.Dr.kittisak  Rathprasert

* อุปนายก คนที่๑ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

ประวัติโดยย่อ


รายละเอียดเพิ่มเติม  th.wikipedia.org วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


พ.ต.อ. สามารถ ตู้จินดา
Pol.Col.Samart  Tuchinda

* อุปนายก คนที่๒ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล


ประวัติโดยย่อ


พลเอก สมโภชน์ นนทชัย

Gen. Sompoch  Nontachai

อุปนายก คนที่๓ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล 

 
ดร.สุวัฒน์  ศักดิ์ตรีศูล
Dr.Suwat  Saktrisul

อุปนายก คนที่๔ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล 


ศ.พิเศษ ดร. เพียงฤทัย วรดิถี
Prof.Dr. Peangruetai Voradithi 

* เลขาธิการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล


ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
Asst.Prof.Dr. Phiphat  Nonthanathorn

* ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล


ผศ. เพ็ญพรรณ เจริญพร  
Asst. Prof.  Penpan  Jarernporn

* รองเลขาธิการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

 
ดร.ชญาธร เจริญฤทธิ์ 
Dr. Shayathorn  Charernrit

* กรรมการและผู้จัดการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

 
นายทรงวุฒิ อภิชนาพงศ์
Mr. Trongwoot Apichanapong

* นายทะเบียน สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

 
นางอรวัสสา ฉัตรเพชรา
Mrs.Aravatsa Chatpetchara

* เหรัญญิก สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล

 
น.ส.อรจิรา ผาดเกิด
Miss Onchira  Phatkoet

* ผู้ช่วยเหรัญญิก สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลนางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร 
Mrs.Nattikarn Sutipanwihan

* ปฏิคม สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลนาย กิตติพงษ์   ทิพย์โยธิน    
Mr. Kittipong  Tipyotin

* ผู้ช่วยผู้จัดการ สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลนายปัฐทชาพัทธ์  ศรีระวีนนท์

Mr.Pattachapat Sreeraveenont

ประธานสมาชิกสัมพันธ์​