พิธีเปิดสำนักงานสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล  ณ ยูดีกรีนวิลโฮเทล  เลขที่ 349 หมู่ 3 ต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

  
โรงแรม UD จ.อุดรธานี ลด20% สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกสมาคมธรรมาภิบาล 

ขอเชิญสมาชิกภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ และ สมาชิกสมาคมฯ
เข้าร่วมงานเปิดสำนักงานสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล จังหวัดอุดรธานี 

และนายกสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล ของจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วทุกท่าน รับมอบธงตราธรรมาภิบาลเพื่อนำไปตั้งไว้ที่สำนักงานประจำจังหวัดของท่าน  
สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจะเดินทางไปก่อน คือวันพุธที่ 28 ส.ค. 62  สามารถเข้าพักโรงแรม ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย และตอนเย็น มีการมีทติ้งเล็กๆ เลี้ยงรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ประชุม คณะกรรมการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลภาคอีสาน 5 จังหวัด 1.อุดรธานี 2.หนองคาย 3.สกลนคร 4.ชัยภูมิ 5.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562

รายการตัวจริงเสียงจริง สัมภาษณ์ นายพลธรรมาภิบาล---พลเอก ดร.กิตติศักด์ รัฐประเสริฐ เล่าถึงความเป็นมาเรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย กรุณาฟังให้จบ

 

วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 09:30 พลเอกจรัล เป็นประธานวางพวงมาลา ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในงานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และถวายราชสดุดีบูรพมหากษัตริย์ไทย

ภาพบรรยากาศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับ โรงเรียนกระทู้วิทยา, โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ, โรงเรียนบ้านกะไหล   จ.ภูเก็ต 
ภาพบรรยากาศ การบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นโรงเรียนธรรมาภิบาล ที่ จ.ตาก
สมาคมผู้สื่่อข่าวต้านคอร์รัปชันฯ จัดเสวนาใหญ่ "มหันตภัย ... คอร์รัปชั่นยุค 4.0" 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์  เป็นประธาน
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ.โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น   
เมือวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 
พื้นที่สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลเกิดแล้ว (สิงหาคม 2562)